ÉTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ

2020-2021. tanévre

 

1.      Az étkezési számlákat minden hónapban, tárgyhó első hetében a tanulók kézhez kapják osztályfőnökeiktől.  Ha a tanuló elveszíti a számlát, akkor a gazdasági iroda/étkezési ügyintézőjétől lehet másolatot kérni.

2.      Az étkezési számlákat átutalással lehet kiegyenlíteni, a számlán feltüntetett határidőig.

3.      Amennyiben a szülő két havi számlát nem egyenlít ki, úgy a 3. hónaptól a gyermeket kivesszük az étkezők sorából mindaddig, amíg az elmaradt összeg befizetésre nem kerül. Ha ez megtörténik és a gyermek újból szeretne étkezni, abban az esetben ismét bekerül az étkezőkhöz.

4.      Az étkezés lemondását (betegség, kikérés és egyéb hiányzás esetén) az alábbi e-mail címen tehetik meg: bocskai.etkezes@reformatus.hu, vagy a 06-24-517-250/217-es titkársági telefonon, mindennap 09:30 –ig. A lemondás napját nem érinti, csak a következőeket!

5.      Ha a gyermek nem szeretne tovább étkezni, akkor minden esetben az ADATVÁLTOZÁS című nyomtatványt kell kitölteni és azon lemondani az étkezést. Az adatváltozást minden esetben a titkárságon való leadás követő hónap első napjától tudjuk figyelembe venni.

Amennyiben kedvezményre jogosultak, úgy csak az igazoló lap leadása után kerül sor a számlában történő jóváírásra.

Mindennemű egyéb változást is az ADATVÁLTOZÁS nyomtatványon kell bejelenteni a szülőnek aláírással! pl. telefonszám, lakcím stb.

6.      A számlákon szereplő fizetési határidőket kérjük betartani és a pontos összeget utalni! (Se többet, se kevesebbet ne utaljanak!) A közlemény rovatba kérjük feltüntetni a gyermek nevét, osztályt és a számlán szereplő sorszámot.

 

BANKSZÁMLASZÁM: 10918001-00000003-75330007

 

7.      A buszigénylést is szintén az adatlapon kell jelezni! A felső osztályosoknak az adatlap mellé, kérelmet kell benyújtani az Igazgató Úr felé! Jóváhagyás után lehet csak a buszra felszállni. A személyszállítás összege az étkezési számlán kerül feltüntetésre.

 

KÖSZÖNJÜK AZ EGYÜTTMŰKÖDÉST!

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

 

Penczi Jolán                                                   Kovács István 

        gazdasági vezető                                                   igazgató