Dokumentumok

Adatváltozás bejelentő.pdf
Együttműködési nyilatkozat.pdf
Átíratási szándéknyilatkozat.pdf
Nyilatk. felügyeleti jogról.pdf
Szülői nyilatkozat étkeztetési kedvezményről.pdf
Beííratási szándéknyil. 1. oszt. 2023..pdf
Lelkipásztori plébánosi jellemzés.pdf