Dokumentumok

Adatváltozás bejelentő.pdf
Együttműködési nyilatkozat.pdf
Átíratási szándéknyilatkozat.pdf
Nyilatk. felügyeleti jogról.pdf
Szülői nyilatkozat étkeztetési kedvezményről.pdf
Beííratási szándéknyil. 1. oszt. 2022..doc
Lelkipásztori plébánosi jellemzés 2022..docx